Prevádzkovateľ webu

Ing. Maroš Karcel
Kynceľová 22
974 01 Kynceľová
IČO: 51 099 721
DIČ: 1085898781
Nie je platiteľ DPH

Zapísaný v živnostenskom registri OÚ BB, č. 620-40103